CHIRNOVA s.r.o.

O spoločnosti

CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

CHIRNOVA s.r.o. vedie a zastupuje MUDr. Pavel Novák, založená 1.augusta 2005.

MUDr. Pavel Novák vykonával po ukončení lekárskej fakulty UK všeobecnú a traumatologickú chirurgiu na klinikách v Bratislave. Absolvoval atestáciu z chirurgie 1. a aj 2. stupňa. Na chirurgickej ambulancii v Karlovej Vsi pracuje nepretržite od roku 1989. Neštátnu chirurgickú prax založil v r.1996.

Absolvoval školenia plastickej chirurgie v Bratislave a na Floride.

Zúčastnil sa opakovane chirurgických školení v ambulantnej chirurgii na chirurgických oddeleniach na Floride, v Južnej Afrike, na Novom Zélande a tiež školenia v akupunktúre v Thajsku.

MUDr. Lucia Mikulášová po absolvovaní Lekárskej fakulty UK v Bratislave pôsobila na pracoviskách: Klinika detskej chirurgie DFNsP Bratislava v pozícii chirurg, asistent LFUK. Neskôr tiež v pozícii chirurg na Chirurgickom oddelení ŽNsP Bratislava a na II.Chirurgickej klinike LFUK a UNB. 

V roku 2011 absolvovala Špecializačnú skúšku v odbore chirurgia na LFUK v Bratislave. Atestačnú prácu vypracovala na tému Laparoskopické operácie inguinálnych hernií.

Sestry:          Agnesa Juranová, dipl.s.;  Vanda Tomášková, dipl.s.;  Helena Boďová

Asistentka:    PharmDr. Iveta Nováková